Výběr z akcí 2013-2014

Dračí lodě Třeboň

20.06.2014
obrázek k článku: Dračí lodě Třeboň

Dne 16. 6. 2014 jsme si v Třeboni vyzkoušeli jízdu na Dračích lodích po Opatovickém rybníku. Všichni jsem touto činností posílili nejen své svaly, ale i kolektivního ducha a smysl pro rytmus. Bez společné souhry dětí i dospělých by se loď vůbec nedala do pohybu. Nutno podotknout, že někteří z aktérů byli po cca 2 h jízdy značně unaveni. Celá akce se určitě povedla.


 

Soutěž - letní festivalová akce - plakát

01.06.2014

Úkolem je vytvořit co nejoriginálnější plakát na jakoukoliv letní festivalovou akci. A tentokrát bez práce na počítači. :-)) Termín odevzdání je do 16. 6.

 

Městská trasa IVV

06.05.2014

5. května se žákyně vydaly na projití nově otevřené městské turistické trasy IVV o délce asi 14 km. Po cestě s místním popisem plnily úkoly, které vyznačovaly do formuláře z TIC v Počátkách.

 

Projektový den Velikonoce

19.04.2014

Dne 16. 4. 2014 jsme měli na naší škole projektový den s názvem Velikonoce. Tohoto dne se zúčastnily žákyně ZŠ a žákyně 1. ročníku (Kuchař - číšník). Žákyně si společně s vyučujícími připoměli tradice Velikonoc. Vyráběly kraslice pomocí voskové techniky, zhotovovaly věnce z vrbového proutí, malovaly jarní mandaly. V rámci projektové dne skupina žákyň z 1. ročníku pomáhala s přípravou občerstvení pro seniory v LDN v Počátkách.

 

MASOPUST

10.03.2014

Dne 4. 3. 2013 si naše školské zařízení připravilo vše potřebné na MASOPUST. Žákyně se seznámily s tradicí masopustního veselí, vytvářely a dokončovaly si masky, ve školní kuchyňce pekly koblihy a slané pečivo. A pak jsme se již vydali městem za zpěvu lidových písní masopustním průvodem naším městem. Cestou jsme udělali pár zastávek, navštívili jsme městský úřad, kde nás přijal pan starosta Mgr. Karel Štefl. Jako malý dárek od našich žákyň dostal masopustní koblihy. Další cesta vedla na počáteckou LDN, kde si senioři s námi rádi zazpívali v kulturní místnosti pár písniček. I jim koblihy velice chutnaly. Pak jsme prošli všemi odděleními nemocnice a zpestřilli tak jinak všední den seniorů a nemocných. Nakonec jsme zavítali na pokoj nejstarší občanky Počátek, které je 101 let. I ta si s námi zazpívala. Z LDN jsme prošli zbytkem města a masopustní průvod jsme zakončili opět v naší škole.

 

Pojektový den

20.12.2013

Ve dnech 11.prosince 2013 byl realizován v naší škole projektový den s vánoční tématikou pro žákyně ZŠ a I. ročníku SŠ (učební obor kuchař – číšník) a následně 18. prosince 2013 pro II. a III. ročník SŠ a ZŠ.

Žákyně si vyzkoušely VÝROBU VÁNOČNÍCH OZDOB, ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU, ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ, TVOŘENÍ VOSÍCH HNÍZD, SMAŽENÍ RYBÍCH ŘÍZKŮ, PŘÍPRAVU BRAMBOROVÉHO SALÁTU.

Žákyně měly možnost uplatňovat své teoretické poznatky v jednotlivých praktických úkolech, po celé dopoledne se s chutí a nadšením zapojovaly do všech činností.

 

Projektový den Mikuláš

10.12.2013

Projektového dne se zúčastnily žákyně ZŠ a žákyně SŠ 2. a 3. ročníku. N a dívky čekalo spoustu činností - např, tvorba pozvánky na Mikulášskou nadílku či zábavu, tvorba čertovské pohádky, výtvarné aktivity. A samozřejmě přišel také Mikuláš, anděl a čerti a sladké odměňování.

 

Přednáška I. pomoc

10.11.2013
obrázek k článku: Přednáška I. pomoc

 Dne 6. listopadu 2013 proběhla v našem školském zařízení přednáška na téma POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI v časové dotaci tří vyučovacích hodin. Problematiku ze zásad poskytování první pomoci velmi zajímavě a odborně přednášela paní Eva Křepinská, záchranářka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Akce se zúčastnilo 14 dívek z naší školy a 15 zaměstnanců zařízení.


 

Bramborový den

05.11.2013

Dne 1. 11. vyvrcholil "Bramborovým dnem" projekt Vysočina - tradiční oblast pěstování brambor aneb bramborový den. Během projektu si žákyně rozšířily svůj obzor v rámci obce, kraje, prohlubovaly své znalosti a získané poznatky aplikovaly při jednotlivých činnostech. Během dne 3. skupiny žákyň jednotlivě prošly 4. stanovišti, kde pracovaly s tradiční plodinou Vysočiny - bramborami.

 

Projektový den Halloween

15.10.2013

Trošku předčasně jsme si ve škole připoměli svátek Halloween, který připadá na 31. října. Během dne jsme se pokusili s touto trací blíže seznámit a porovnat je s českou tradicí Dušiček. Žákyně mimo jiné tvořily strašidelné masky, halloweenský desert, dýňové lampy. Na tvorbu dýňových lamp jsme jsme dostali dýně od KZM Počátky. Děkujeme.

Některé výtvory z projektového dne jsme věnovali počátecké LDN pro oživení jejich kulturní místnosti.

 

Soutěž - MŮJ DŮM SNŮ

04.09.2013

 A

 

PODPORUJÍ NÁS

logo- Poděkování logo- Nadace Terezy Maxové dětem logo- Nadace ČEZ logo- Bravo logo- Lissy logo- Luštění pro děti logo- Kores Praha