12. 04. 2021

Testování dětí, žáků a studentů

Mimořádné opatření upravující testování dětí, žáků a studentů č. j.: MZDR 14592/2021-
3/MIN/KAN, ze dne 6. dubna 2021, se obecně netýká škol zřízených při zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy. Ve výroku XV. se ale nařizuje dítěti, žákovi nebo studentovi,
který je přijímán do zařízení nebo se navrací do zařízení (např. z dovolenky), podstoupit
neinvazivní test. Toto se nevztahuje na návrat z jednodenní vycházky.  zpět na přehled novinek