Charakteristika

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Počátky, Horní 617

RED IZO: 600028216
IČO: 70845280

ředitelka: Mgr. Jiřina Nesládková

Právní forma: příspěvková organizace


Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 - Malá Strana

Součásti zařízení:

  • Výchovný ústav - kapacita 40 lůžek
  • Dětský domov se školou - kapacita 8 lůžek
  • Základní škola - kapacita 12 žáků
  • Střední škola - kapacita 36 žáků
  • Školní jídelna - kapacita 100 strávníků