Školská rada

Složení školské rady:

Člen rady jmenovaný zřizovatelem: Lenka Filsochová

Člen rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Pavel Vítkovský

Člen rady z řad pedagogických pracovníků: Marian Slípka

 

Funkční období členů školské rady:

4. 9. 2021 - 3. 9. 2024