Členové školské rady

Člen rady jmenovaný zřizovatelem: Lenka Filsochová

Člen rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Pavel Vítkovský

Člen rady z řad pedagogických pracovníků: Marian Slípka