Informační a poradenské středisko pro volbu povolání - 25. 2. 2020

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SETŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

Úřad práce ČŘ – Kontaktní pracoviště Pelhřimov.

Dne 25.2 2020 v dopoledních hodinách navštívily žákyně 7. a 8. ročníku ZŠ Informační a poradenské  středisko pro volbu a změnu povolání - ÚP Pelhřimov, kde v současné době probíhá bezplatné poradenství pro žáky základních a středních škol, zaměřené na volbu studia, změnu studijního oboru nebo školy, příprava a uplatnitelnost na trhu práce. Po příjezdu se nám dostalo velmi příjemného přivítání od p. Ludmily Šilerové, která pracuje na ÚP jak specialista pro volbu povolání. V průběhu dopoledne byly žákyně seznámeny se základními kritérii pro přijetí, s možnostmi výběru povolání a s vyplňováním přihlášek ke studiu. Celý tento program byl doplněn o prezentace a filmové projekce, které úzce souvisely s výběrem některých učebních oborů (např. kuchař – číšník, ošetřovatel). Žákyně měly možnost se zapojit i prostřednictvím různých aktivit.

Ukázka práce psů PČR - 11. 12. 2019

Ve středu 11. 12. se naše dívky seznámily s ukázkami práce policejních psů.

Vánoční výstava 5.12. - 6.12. 2019

Ve čtvrtek 5.12. a v pátek 6. 12. 2019 proběhla v tělocvičně naší školy výstava s vánoční tématikou. Výrobky vyráběly naše žákyně za podpory svých vychovatelů a učitelů. Děkujeme všem za návštěvu a těší nás, že pro mnohé z řad veřejnosti bylo toto setkání nalazením na přicházející vánoční čas. Jsme rádi, že na výstavu zavítaly děti z místní základní a mateřské školy.

Legiovlak Plehřimov - 31.10.2019

V roce 2018 jsme si připomněli 100. výročí konce 1. světové války. Československá obec legionářská spustila projekt vytvoření věrné kopie dobových vagónů, ve kterých se pohybovali naši legionáři v letech 1918 – 1920 po Transsibiřské magistrále v Rusku. Replika 14 vagónů legionářského vlaku křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí v roce 2020.

Dne 31.10.2019 se naše škola zúčastnila prohlídky tohoto vlaku v rámci jeho zastávky v Pelhřimově. Průvodci měli uniformy našich vojáků z dob 1. světové války, všude bylo mnoho dobových předmětů, informačních tabulí s popisem jednotlivých exponátů. Prohlédli jsme si všechny vagóny, kde byl například vůz polní pošty, ubytovací, krejčovský, zdravotní, štábní, kovářská dílna, obrněný, plošinové vozy a jiné.

Atmosféra a vybavení vlaku nás přeneslo do doby, kdy bylo hrdinství a snaha o návrat do právě vzniklé republiky na prvním místě. Je nutné si tyto události připomínat a být hrdí na to, co naši předci dokázali.

Kurz BARISTA JUNIOR - 13.11.2019

Ve středu 13. 11. se deset žákyň 1.,2. a 3. ročníku kuchař-číšník vzdělávalo v základním kurzu BARISTA JUNIOR. Tento kurz je součástí vzdělávacích kurzů České barmanské asociace. Žákyně získaly teoretické informace týkající se kávy, pražení kávy, historie a současnosti oboru barista. Prakticky si osvojily přípravu kávy espresso a cappuccino. Celý kurz zakončily teoretickou a praktickou zkouškou a následně získaly certifikát. Po celou dobu kurzu panovala příjemná atmosféra. Děkujeme panu lektorovi Zahradilovi za předané informace a dovednosti ze "světa kávy", ale také za laskavý osobní přístup.

Přednáška PRVNÍ POMOC - 6. 11. 2019

V tento den proběhla v našem školském zařízení přednáška na téma POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI v časové dotaci tří vyučovacích hodin. Problematiku ze zásad poskytování první pomoci přednášela paní Eva, záchranářka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. V závěru přednášky jsme si prakticky vyzkoušeli nepřímou masáž srdce. Děkujeme.

Beseda PMS - 23.10. 2019

Ve středu 23. 10. se žákyně naší základní a střední školy zúčastnily přednášky pracovníků Probační a mediační služby České Republiky.

Dravci a sovy - 15.10.2019

V úterý  15. 10. 2019 do areálu našeho školského zařízení opět zavítal pan sokolník  Procházka z Prahy, aby žákyně naší základní a střední školy zasvětil do problematiky života sov a dravců. Poutavou přednášku s praktickými ukázkami jsme absolvovali venku. Celá akce se velmi líbila, pan Procházka nám zodpověděl i naše dotazy. Děkujeme.

LDN Počátky - deskové hry - 8. 10. 2019

V úterý 8. října naše dívky pomáhaly s organizací deskových her pro seniory v LDN v Počátkách.

Pochod Za počáteckým puchýřem - 9. ročník

V sobotu 5. 10 se konal 9. ročník tradičního pochodu v okolí Javořice. Pochodu se zúčastnilo 25 družstev. Přestože byla letos trasa kratší než v předchozích letech, myslíme si, že si všichni, i přes mírnou nepřízeň počasí, celý den užili. Při závěru akce paní ředitelka přislíbila uspořádat i výroční desátý ročník pochodu. Tak se budeme těšit.

Aqualand Moravia beachvolejbal - 5.9.2019

Ve čtvrtek 5.9.2019 jsme se v počtu 4 děvčat a dvou dospělých vydali směr jižní Morava. Kolem 10h jsme zastavili před Aqalandem Morávia v Pasohlávkách, kde probíhal již 9. ročník v beachvolejbalu pro dětské domovy a výchovné ústavy. Po společném nástupu a přivítání jsme byli rozděleni do dvou skupin. My jsme byli ve skupině A a odehráli jsme 4 zápasy. Dvakrát jsme vyhráli a dvakrát prohráli. Celkově jsme tak skončili na 5. místě. Po vyhlášení výsledků turnaje jsme měli ještě možnost se vykoupat a zařádit na tobogánech v Aqualandu. Spokojení a unavení jsme se večer vrátili domů.