Základní a střední škola

Základní škola

Kapacita naší základní školy je 12 žáků.

Žáci zde mohou získat základní vzdělání.

Střední škola

V naší střední škole se mohou vzdělávat žáci v oboru Kuchař-číšník, kód oboru 65-51-H/01

Základní informace o oboru:

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Příprava v tomto učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Ten probíhá v našem zařízení a na smluvních pracovištích v okolí. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich uplatnění na úseku technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování.

Absolvent oboru kuchař-číšník je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním a manuální dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání kuchařka, servírka. Absolventi se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.