Přijímací řízení na SŠ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník                           

 

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující kritéria:

  • dosažené vzdělání (splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. 
       

Maximální počet přijatých studentů je  12.

Pro školní rok 2023/2024 rozhodla ředitelka školy o nekonání přijímací zkoušky.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2023.

 

Podle zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno nejdříve v pracovní dny po 22. 4. 2023. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole nejdříve dne 22. 4. 2023.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, Horní 617, Počátky odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – 1. kolo

 

Seznam přijatých uchazečů (dle přidělených registračních čísel):

KČ/1

KČ/2

KČ/3

KČ/4

KČ/5

KČ/6

KČ/7

 

 

                                                          

V Počátkách 22. 4. 2023                                           Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka