Přijímací řízení na SŠ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník                           

 

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující kritéria:

  • dosažené vzdělání (splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. 
       

Maximální počet přijatých studentů je  12.

Pro školní rok 2021/2022 rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2021. Podle novely školského zákona bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno nejdříve v pracovní dny po 22. 4. 2021. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole nejdříve od 22. 4. 2021.