Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 3. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 3. kolo

Seznam přijatých uchazečů (dle přidělených registračních čísel):

KČ/30
    

V Počátkách 31. 8. 2021    Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 2. kolo

Seznam přijatých uchazečů (dle přidělených registračních čísel):

KČ/28
KČ/29 

    
V Počátkách 1. 7. 2021    Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – 1. kolo

 

Seznam přijatých uchazečů (dle přidělených registračních čísel):

 

KČ/16

KČ/17

KČ/18

KČ/19

KČ/20

KČ/21

KČ/22

KČ/23

KČ/24

KČ/25

KČ/26

KČ/27                                                           

V Počátkách 19. 5. 2021                                           Mgr. Jiřina Nesládková, ředitelka

 

Přijímací řízení na SŠ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník                           

 

Podle § 60, zákona 561/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující kritéria:

  • dosažené vzdělání (splněná povinná školní docházka) 
  • řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. 
       

Maximální počet přijatých studentů je  12.

Pro školní rok 2021/2022 rozhodla ředitelka školy o nekonání přijímací zkoušky.

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2021.

 

Podle zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a opatření obecné povahy (Přijímací řízení – dodatek – Č.j.: MSMT-4337/2021-6), bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno nejdříve 19. 5. 2021. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole dne 19. 5. 2021.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole, Horní 617, Počátky odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.