Základní informace DDŠ a VÚ

Dětský domov se školou - DDŠ 

 • cílovou skupinou jsou dívky ve věku 12 - 15 let navštěvující základní školu s nařízenou ústavní výchovou nebo vydaným předběžným opatřením
 • je tvořen jednou rodinnou skupinou - 1. rodinná skupina
 • skupina má dva skupinové vychovatele

Výchovný ústav - VÚ

 • cílovou skupinou jsou dívky ve věku 15 - 18 let, respektive 18+ (dívky, které u nás dokončují střední školu po dosažení zletilosti)
 • je tvořen pěti výchovnými skupinami:
  • 2. výchovná skupina
  • 3. výchovná skupina
  • 4. výchovná skupina
  • 5. výchovná skupina
  • 6. výchovná skupina
 • každá skupina má dva skupinové vychovatele

budova internátu zima 2018