Jsou tu pro vás

S dívkami pracují mimo skupinových vychovatelů a asistentů pedagoga další odborní pracovníci, kteří používají různé metody přístupu:

psycholog

 • sídlí v budově internátu
 • pro svojí činnost má vybavenu pracovnu a terapeutickou místnost pro práci s PŘEDMĚTNÝMI SYMBOLY a SANDSPIEL
 • individuální i skupinová činnost
 • zpravidla vede celoústavní komunitu

etopedka

 • sídlí v budově internátu
 • pro svoji činnost má plně vybavenu pracovnu

arteterapeutka

 • pravidelná arteterapeutická činnost s dívkami probíhá v budově školy
 • do našeho zařízení dojíždí externě

 

adiktolog/terepeut

 • pracovníci K Centra Jihlava
 • pro zájemkyně z řad dívek vedou pravidelné skupiny
 • poskytují individuální konzultace
 • terénní služby v rámci našeho regionu

 

práce s dětmi metodou MIUMetoda instrumentálního uvědomování.