Termíny závěrečných zkoušek

Písemná zkouška:

Praktická zkouška:

Ústní zkouška: