Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2024/2025

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili.

 

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.

 

Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny tyto obory vzdělávání:

65-51-H/01 Kuchař-číšník                           

 

Kritéria pro přijímací řízení pro 3. kolo:

Kritéria přijímacího řízení - K-Č - 2024-2025 - 3.kolo.pdf Kritéria přijímacího řízení - K-Č - 2024-2025 - 3.kolo.pdf